Listą projektów, które zostaną sfinansowane ze środków Funduszy Polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach I naboru.