Nadesłane przez Czytelnika.

 

słowo charytatywny znaczy  - bezinteresowne, dobroczynne niesienie pomocy potrzebującym. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa charitas, oznaczającego miłosierdzie lub miłość chrześcijańską wobec ubogich.  

20 tys. Polaków we Lwowie. Obiekt o powierzchni 1443 m2 został przekazany społeczności polskiej Lwowa. W latach 2013-2014 polskie MSZ przekazało na adaptację terenu przy ul. Szewczenki ok. miliona zł. W tym roku na prace remontowe i budowlane zostanie wyasygnowanych niemal 4 mln zł. Ponieważ placówka we Lwowie nie ma możliwości samodzielnego finansowania się, będzie utrzymywana przez MSZ. Na jej funkcjonowanie będzie wydawane 4-5 mln zł rocznie.
http://wyborcza.pl/1,75477,19150798,po-ponad-20-latach-staran-we-lwowie-powstaje-dom-polski.html
http://dompolskiwelwowie.pl/aktualnosci/
Projekty Domu Polskiego we Lwowie