Projekty polonijne, realizowane w Austrii, finansowane ze środków MSZ (pierwszy nabór)