Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

 

<KLIKNIJ OBRAZEK BY POWIĘKSZYĆ>

 

 

I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży, pt.: Pocztówka “Moje wakacje”

Celem konkursu jest promocja potencjału twórczego małych i młodych mieszkańców gmin oraz integracja wszystkich środowisk twórczych, placówek oświatowych i kulturalnych. Konkurs ma za zadanie integrację dzieci i młodzieży mieszkających w kraju, jak i poza jego granicami - Konkurs skierowany jest także do licznej na całym świecie Polonii.
I Edycja konkursu została podzielona na kategorie wiekowe:
ü Przedszkole
ü Szkoła podstawowa – klasy I-III i IV-VI
ü Gimnazjum
Konkurs posiada charakter otwarty. Na konkurs można nadsyłać prace autorskie wykonane dowolnymi technikami malarskimi – wielkość dopuszczalna format A4: rysunek, farby, wyklejanie … na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Prace należy nadsyłać do 18 października 2013r.

Termin nadsyłania prac przedłużony do 31 października 2013r (zmiana terminu spowodowana prośbą Ośrodków Polonijnych).
Organizator uważa, że dobro dziecka i wspólna radość będzie rekompensatą dla wszystkich osób zaangażowanych w ten konkurs.

Prace można nadsyłać:
- skan na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- oryginał – adres podany w Regulaminie
Prace zostaną umieszczone na portalu egminy.eu w zakładce WYSTAWY w dniu 3 listopada 2013r.
Od tego dnia Egminowicze/ Internauci mogą głosować na wybrany przez siebie obraz – łapka na plus lub na minus. O wygranej decyduje różnica punktów między łapkami na plus i na minus.

Osobno Jury ocenia nadesłane prace.
Ocena prac zarówno przez Jury, jak i Internautów trwać będzie do 3 grudnia 2013r.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 6 grudnia 2013r i zostanie opublikowane na portalu Organizatora konkursu.
Nagrody Internautów i Jury są przyznawane niezależnie od siebie.
Nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych.
Wszystkie przedszkolaki biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy w wersji elektronicznej.

Szczegóły i regulamin konkursu na: www.egminy.eu

Organizator świadomy zainteresowania konkursem przedłuża terminy pozwalając pracom dotrzeć na czas, by na twarzach wszystkich dzieci biorących udział pojawił się uśmiech zamiast łezki.

Z poważaniem
Jadwiga Wierzbicka

-----------------------------------------


Regulamin konkursu

I MiędzynarodowyKonkurs dla dzieci i młodzieży
pt.: Pocztówka “Mojewakacje”
Termin nadsyłania prac przedłużony do 31 października 2013r (zmiana
terminu spowodowana prośbą Ośrodków Polonijnych).
Organizator uważa, że dobro dziecka i wspólna radość będzie
rekompensatą dla wszystkich osób zaangażowanych w ten konkurs.
Celem konkursu jest promocja potencjału twórczego małych i młodych mieszkańców gmin oraz integracja wszystkich środowisk twórczych, placówek oświatowych i kulturalnych.
Konkurs ma za zadanie integrację dzieci i młodzieży mieszkających w kraju, jak i poza jego granicami kraju. Konkurs skierowany jest także do licznej na całym świecie Polonii.

 

I Edycja konkursu została podzielona na kategorie wiekowe:
-Przedszkole
-Szkoła podstawowa – klasy I-III i IV-VI
-Gimnazjum

 

Konkurs posiada charakter otwarty. Prace można nadesłać w podanych niżej formach:
-oryginały i scan(wysokiej rozdzielczości)do 1MB
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- oryginały
- scan – (wysokiej rozdzielczości)do 1MB e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oryginały prac na adres:
egminy.eu
ReProMa
ul.Laskowska 38,
05-430 Celestynów

W przypadku przesyłania oryginału pocztą na adres j/w – proszę usztywnić przesyłkę, by nie uległa zniszczeniu w transporcie a na koperciezaznaczyć: konkurs - Pocztówka”Moje wakacje”
Prawidłowo nadesłana praca składa się z jednej do trzech prac autorskich, nawiązujących do tematyki konkursu.

 

1. Prace (obrazy) mogą być wykonane dowolną techniką(rysunek, farby, wyklejanie …).

 

2. Wielkość jednej pracy nie może przekraczać formatu A4.

 

3. Wszystkie prace konkursowe winny być opisane na rewersie(lub załączona dodatkowa kartka z opisem):

 

Danymi autora i placówki zgłaszającej, tj.:

-Imię i nazwisko rodzica/ów lub placówki oświatowej/kulturalnej
-Imię i nazwisko dziecka
-Pseudonim dziecka
-Wiek
-Przynależność do placówki oświatowej/kulturalnej
-Nazwa gminy, powiat, województwo
-e-mail, telefon
-dodatkowo na osobnej kartce:
-Zgoda na publikację dzieła na portalu www.egminy.eu.

7. Każdy uczestnik może przysłać tylko jeden zestaw prac.

8. Każda z trzech nadesłanych prac, oceniana będzie indywidualnie.

9. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczoneprace autorów przesyłających:
-Większą liczbę prac niż 3,
-Prace bez zgody na publikację na portalu www.egminy.eu
-Utwory przekraczające łącznie objętość trzech stron formatu A4.

 

10. Prace znajdujące uznanie Jury, zostaną wyróżnione i nagrodzone.

11. W Konkursie przyznane zostaną nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych:
-przedszkole - Miejsca: I -III– ocena Jury – dyplomy i nagrody rzeczowe; pozostałe prace wyróżnienie w postaci imiennych dyplomów w wersji elektronicznej
-klasy I - III – Miejsca: I-III – ocena Jury –dyplomy i nagrody
-klasy IV - VI – Miejsca: I-III – ocena Jury – dyplomy i nagrody
-gimnazjum – Miejsca: I-III – ocena Jury –dyplomy i nagrody

 

-wszystkie kategorie Miejsce: I – za największą ilość przyznanych głosów na pracę (głosowanie egminowiczów na portalu) – dyplomy i nagrody rzeczowe
-Wyróżnienia w postaci dyplomówprzesłanych drogą elektroniczną
-W przypadku placówek oświaty/kultury nagroda specjalnaw postaci
niespodzianki – za udział największej liczby nagrodzonych w konkursie.
-W każdej kategorii jedna nagroda dla uczestnika, który osiągnął najwyższą liczbę „łapek” w wersji internetowej – ocena egminowiczów

12. Prace oceniane będą przez profesjonalną Komisję Konkursową.
Skład Jury zostanie podany do wiadomości na stronach www.egminy.eu
Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych po zakwalifikowaniu prac do udziału
w konkursie.

13. Prace będą oceniane przez Jury za:
-Zgodność z tematem konkursu
-Indywidualność pracy
-Profesjonalizm, stosowny do wieku i włożonej pracy.

 

14. Prace należy nadsyłać do 18października2013r. (w przypadku przesyłki
pocztowej liczy się data stempla pocztowego).

Z powodu licznych telefonów/mailiod Polonii termin nadsyłania prac
przedłużony do 31 października 2013r.

15. Prace zostaną umieszczone na portalu egminy.eu w zakładce WYSTAWY
w dniu 21października 2013r – zmiana daty na 3 listopada 2013r.

16. Ocena prac zarówno przez Jury,jak i Internautów trwać będzie do 20
listopada2013r–zmiana daty na 3 grudnia 2013r.

17. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 6 grudnia 2013r i zostanie opublikowane na portalu Organizatora konkursu.
Dodatkowo każdy z laureatów zostanie drogą e-mailową poinformowany
o wygranej.

18. Nagrody i dyplomy Organizator prześle pocztą pod adres podany e- mailem.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do podawania tylko pseudonimów
dzieci (ochrona danych osobowych). Wyjątek stanowić będzie osobiste
oświadczenie rodziców przesłane wraz z oryginałami prac, wyrażające
zgodę na podanie imienia i nazwiska dziecka, wieku i miejscowości.
Oświadczenie winno zawierać także telefon kontaktowy.
Brak prawidłowo wypełnionego oświadczenia będzie skutkował podaniem
imienia i pierwszej litery nazwiska dziecka/ pseudonimu lub tylko numeru
zgłoszenia przesłanych prac.
(wzór oświadczenia w załączeniu).

20. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac
w publikacjach książkowych wydawanych przez portal.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac z podaniem
pseudonimudziecka, miejscowości, placówki oświatowej/kulturalnej na
portalu egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych.

22. Organizator przewiduje w przyszłości wydanie osobnej publikacji
nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie konkursów portalu
www.egminy.eu.

23. Nadesłanie utworów oznacza automatyczną akceptację niniejszego
Regulaminu przez osoby odpowiedzialne za dziecko.

24. Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane.

25. Każda placówka pośrednicząca w przesyłaniu prac na konkurs pt.:
Pocztówka-„ Mojewakacje”może podaćimię i nazwisko dyrektora placówki
i nauczyciela prowadzącegodziecko.

26. Organizator informuje o możliwości nabycia obrazu z nadrukowaną w formacie
A4 pracą dziecka (blejtram -krosno) w cenie:
Polska - 48zł za sztukę + 15zł koszt przesyłki (do 2 sztuk; powyżej 2-5 sztuk 20zł).
Deklarowaną kwotę należy wpłacić na konto ReProMa do 15 października
2013r:
Alior Bank 81 2490 0005 0000 4500 9609 6820 z podaniem: imię i
nazwisko dziecka, dokładny adres, wielkość zamówienia.
Organizator na życzenie wystawia faktury VAT.
Pozostałe kraje - 15 EURO za sztukę + 13 EURO (do 2 sztuk, od 3 do 5 sztuk - 18 EURO) koszty przesyłki.
Deklarowaną kwotę należy wpłacić na konto ReProMa do 15 października
2013r:
Alior Bank 12 2490 0005 0000 4600 8540 2211 z podaniem: imię i
nazwisko dziecka, dokładny adres, wielkość zamówienia, kraj.

Obrazy rozesłane zostaną w najkrótszym czasie po zakończeniu konkursu i
ogłoszeniu wyników.

27. Organizator drogą mailową prześle wszystkim przedszkolakom i dzieciom klas
I-III imienne dyplomy uczestnictwa.

28. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niewpływających na
przebieg konkursu.