Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

17.10.2018 r. zmarł w Austrii ks. infułat profesor Bonifacy Miązek, znany i ceniony kapłan, profesor slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego - poeta, krytyk literacki i historyk literatury polskiej - od lat mieszkający w Wiedniu, miał 83 lata.

Ksiądz Bonifacy Miązek pochodzi z Kolonii Szczerbackiej, niedaleko Końskich. W roku 1954 zdał maturę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Końskich, następnie studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1959 roku i przez sześć lat pracował jako wikary i nauczyciel religii w diecezji sandomierskiej.

Ze względu na kontakt z paryską "Kulturą", księdzem Miązkiem zainteresował się Urząd Bezpieczeństwa. W październiku 1965 roku wyjechał wraz grupą księży na wycieczkę do Rzymu, odłączył się w Wiedniu i poprosił o azyl polityczny w Austrii. To uchroniło go od aresztowania. Odtąd na stałe mieszkał w Wiedniu.

Studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim, a następnie został wykładowcą literatury polskiej na tej uczelni. W 1972 roku obronił pracę doktorską, a w 1984 otrzymał stopień doktora habilitowanego. 

Przez wiele lat był wykładowcą literatury polskiej Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie promował 14 doktorów. Jest autorem licznych prac naukowych w języku niemieckim i polskim oraz 5 tomów poezji. Jest też laureatem wielu nagród literackich. 

Po przejściu na emeryturę powrócił do Polski i zamieszkał w Końskich przy parafii św. Mikołaja. W 2005 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Końskie. W sierpniu 2012 roku wrócił do Austrii i zamieszkał w Breitenfurt bei Wien, gdzie był kapelanem klasztoru.

W 2015 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne  zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Austrii, za promowanie i popularyzowanie polskiej kultury.

Ks. Miązek jest honorowym obywatelem miasta i gminy Końskie. Do jego najważniejszych osiągnięć historycznoliterackich należy, oprócz polskojęzycznych opracowań z zakresu literatury polskiej, cykl publikacji niemieckojęzycznych, obejmujących zasięgiem tematycznym niemal całokształt dziejów literatury polskiej. Laureat wielu prestiżowych nagród w zakresie literatury. Bezsprzecznie „ambasador kultury polskiej” poza granicami kraju. Jest znaną postacią w kulturalnych kręgach Wiednia, Londynu, Rzymu i Paryża.

Ks. infułat Miązek dwukrotnie otrzymał nagrodę literacką "Wiadomości” w 1967 r. za tom poezji Ziemia otwarta oraz w 1971 r. za antologię poezji kapłańskiej "Słowa na pustyni", do której wstęp napisał Karol Wojtyła. Jest także laureatem Nagrody Kościelskich (1972). Należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Wydał następujące tomiki poetyckie: Ziemia otwarta (Paryż 1967), Słowa na pustyni (Londyn 1971) - redaktor i jeden z autorów antologii, Wiersze (Londyn 1984), Powrót do domu. Wiersze (Katowice 1992), Sandomierskie wirydarze (Londyn 2004), Szukam domu. Ich suche ein Zuhause (Wrocław 2006); a także zbiory esei, szkiców i analiz literackich (po polsku i po niemiecku): Polnische Literatur 1863 – 1914. Darstellung und Analyse (Wiedeń 1984) Studien zur polnischen Literatur (Frankfurt nad Menem 1993), Polnische Literatur des Mittelalters und der Renaissance (Frankfurt nad Menem 1993), Przygoda z książką: wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie (Wrocław 2004).

Zmarł 17 października 2018 roku po długiej wyczerpującej chorobie.

O miejscu i terminie pogrzebu poinformujemy w późniejszym terminie.