W dniach 26 - 27 maj 2018 odbył się - już po raz 37 (słownie: TRZYDZIESTY Siódmy) - maj poezji w Wąglanach. Impreza z udziałem wielu lokalnych polityków, działaczy społecznych i sportowych stanowiła pokłosie konkursu poetyckiego, w którym nagrodzone zostały wiersze rymowane oraz białe.


Poeci zjechali prawie z całej Polski. Spoza jej granic tylko ja. Impreza - jak zresztą od lat - w stolicy poezji Wąglanach wypadła wspaniale.

Jej inicjatorem i realizatorem jest Waldemar Józwik - poeta, pisarz, działacz społeczny i sportowy. Impreza będącą podsumowaniem konkursu odbywa sie z udzialem calej jego licznej rodziny, na czele z Małżonką Krystyna - sołtyską Wąglan, radna, działaczka społeczną.

W ostatnim konkursie poezji przewodniczącą komisji była Elżbietą Krajewska - Al Khouri - sympatyk Towarzystwa przyjaciół Wąglan, z zawodu nauczycielka, menadżer kultury, która swoim występem wokalnym uświetniła imprezę śpiewając teksty Agnieszki Osieckiej, Grzegorza Turnaua, repertuar Ewy Demarczyk. Występ przeplatany był recytacja wierszy z ostatniego tomiku: "Nasza wąglańska kronika to poezja - sport, turystyka".

Laureaci otrzymali piękne puchary, medale, książki oraz nagrody pieniężne, a przede wszystkim staropolska gościnę, cudowną atmosferę i moc niezapomnianych wrażeń.

I ja tam byłam ... miód i wino piłam ...

Marzanna Danek

P.S.: Red. Naczelna I love Polen Renata Olczykowski otrzymała specjalne podziękowanie za wieloletni patronat medialny nad wąglańską imprezą oraz tomiki poezji, w których podziękowanie zostało zamieszczone. Wianek na zdjęciu uwiła Marzanna Danek

Wiersze nagrodzone w Wąglanach

+ + +

w tych dzielnicach

tanie sklepy i dziewczyny

pijane myśli

puste złudzeniami

butelki

co nie dotarły

do bezludnej wyspy marzenia

wplecione w wianki

puszczane na rzekach,

które pożerał przed czasem wodnik

z kołysząca się marynarskim krokiem palma

tu rzadko świeci słońce, a Bóg odwraca

twarz z odraza i wstydem, ze to tez jego dzieło

dziecko ogląda

tam pejzaż przez

przezroczysta kromkę chleba

i tak niechcący

poznaje impresjonistów

/ wiersz z recitalu Elżbiety Krajewskiej - Al Khouri/

+ + +

poplamione sumienie

dobrze wytrzeć ściereczką

przemyć wodą

zdezynfekować

chuchać i polerować

spłukać octem nafta

i wrzątkiem

trzy razy zastukać

w niemalowane

splunąć za siebie

powtórzyć czynności

nic nie pomaga

+ + +

przekraczamy

wciąż jakieś granice

życia

bez paszportu

i zbędnych formalności

dzieciństwa młodości

dojrzałości

poczęcia śmierci

nie przegap

strefy buforowej

ciekawszej od granic

wolnej

Marzanna Danek

View the embedded image gallery online at:
http://www.ilovepolen.com/index.php/home#sigProGalleriac519909276

W tym dziele trzeba nam

wiele cierpliwości,

niesłabnącego entuzjazmu, 

przemyślanych wizji, 

a także ducha odwagi.

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

 

Od siedemnastu już lat Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja  Konrada Adenauera, Fundacja im. Roberta Schumana w Luksemburgu organizują Międzynarodową Konferencję pod hasłem „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy biskup profesor Tadeusz Pieronek.

W Krakowie 27-28 października 2017 roku miała miejsce XVII edycja wspomnianej Konferencji pod hasłem. Dokąd zmierza Europa?”. Przedstawiciele kościołów chrześcijańskich Europy i administracji państwowej, parlamentarzyści i politycy, naukowcy i studenci, postacie świata kultury i sztuki, reprezentanci sfery gospodarczej, społecznicy i woluntariusze troszczący się o przyszłość Europy zgromadzili się w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym.

Każda kolejna Konferencja stanowi spektrum relacji między chrześcijaństwem a sferą publiczną i polityczną w Unii Europejskiej. W ramach tematu: Dokąd zmierza Europa?  podczas spotkania w 2017 roku wysłuchaliśmy, jakie opinie mają wybitni naukowcy i politycy. Dwie sesje panelowe dotyczyły przywództwa i tożsamości europejskiej, a zatem toczyła się dyskusja nad problemami: Czy Europie potrzebne jest silne przywództwo? Czy Europa obroni tożsamość opartą na chrześcijaństwie? Podczas dwóch następnych paneli przedstawiono nam wizję przyszłości i jedności Europy – wymieniono poglądy nad drogami wyjścia z kryzysu i konsekwencjami Brexitu.

Na corocznych międzynarodowych spotkaniach przedstawiciele wielu środowisk debatują o aktualnych problemach nurtujących Europę. W tych wielopokoleniowych spotkaniach z licznych środowisk z różnych zakątków Europy uczestniczą członkowie Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie A.P.A.J.T.E., które ma siedzibę w Paryżu. Autorka i dziennikarka związana z redakcją „Żonglera” w Wiedniu Emilia Tomecka (po raz drugi) prezentowała swe prace naukowe dotyczące Polaków żyjących w Wiedniu i ich praktyki religijne, w których jaskrawo uwidoczniona jest troski o przyszłość Kościoła w Europie. Autor, dziennikarz, publicysta Józef Maciej Roślicki (stały uczestnik Konferencji od wielu lat) przedstawiał kolejne wydawnictwa m.in. najnowsze tomy Myśli zebranych, rozstrzygające problemy świata w którym żyje i tworzy, mocno akcentując szeroko pojęte pojednanie nawiązujące do głoszonego wezwania przez papieża Benedykta XVI podczas wizyty w Polsce. Książki wzbudziły duże zainteresowanie.

W czasie XVII Konferencji na sesji panelowej „Czy Europa obroni tożsamość opartą na chrześcijaństwie?” Józef  M. Roślicki zabrał głos, a także zaprezentował książkę Emilii Tomeckiej Miejsca, w których świat fizyczny zetknął się ze światem duchowym wydaną w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej przez Arbeitsgemeinschaft für Literarisches Übersetzen an der Universitӓt Wien oraz Association Polonaise des Auteurs Journalistes et Traducteurs en Europe A.P.A.J.T.E. Paris w 2017 roku.

Stowarzyszenie A.P.A.J.T.E. wyraża wdzięczność Organizatorom Konferencji za

umożliwienie naszym przedstawicielom udziału w debacie nad problemami nurtującymi Europę oraz uprasza o uwzględnienie ich uczestnictwa w przyszłości.

                                                                                  Emilia Tomecka

Fotografie:

1 Uczestnicy XVII Międzynarodowej Konferencji „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Dokąd zmierza Europa?”

2 Wystąpienie Józefa M. Roślickiego

3 Andrzej Grzyb, poseł Parlamentu Europejskiego rozmawia z autorami: Emilią Tomecką i Józefem M. Roślickim

4 Biskup profesor Tadeusz Pieronek przyjmuje książę Po prawej stronie Noteci. Przyroda powiatu pilskiego z rąk Józefa M. Roślickiego w towarzystwie Emilii Tomeckiej

5 Ksiądz profesor Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjmuje książkę Emilii Tomeckiej Miejsca, w których świat fizyczny zetknął się ze światem duchowym

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.ilovepolen.com/index.php/home#sigProGalleria28f6786c39

 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., 3 maj został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym. święto zostało zniesione w PRL-u oraz ponownie przywrócone w 1990 roku. Od tamtego czasu, w tym dniu odbywają się uroczystości państwowe i samorządowe, defilady, koncerty, czy też pikniki. Każda forma obchodzenia tego święta jest dobra, gdyż umożliwia Rodakom spędzenie chwil w poczuciu tożsamości narodowej, a światu przypomina historię Polski.

Czytaj więcej: ŚWIĘTO NARODOWE KONSTYTUCJI 3 MAJA