12 września 2016 na wzgórze Kahlenberg wjechali członkowie klubu motocyklowego „Usarz” przywitani przez Reprezentanta Polonii w Austrii Cezarego Stojka (Sejmik Polonii). Motocykliści uroczystą mszą zakończyli trasę przejazdu śladami wojsk Jana III Sobieskiego, mającą swój początek w Krzesimowie. Była to już kolejna wizyta klubu motocyklistów, którzy w ten sposób upamiętniają Victorię Wiedeńska. Mszę św. w intencji Ojczyzny i rodzin członków klubu, odprawił Kustosz kaplicy św. Józefa na Kahlenberg ks. Roman Krekora.

Po mszy na Kahlenbergu zawitała delegacja Bractwa Kurkowego oraz Komitetu Budowy Pomnika, która w asyście RPwA Cezarego Stojka złożyła kwiaty pod przyszłym pomnikiem Jana III Sobieskiego, po czym kolorowy orszak wkroczył do Kaplicy św. Józefa na Kahlenberg. W kaplicy uroczystą przemowę wygłosił Piotr Zapart (przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika) a red. nacz. Sławomir Iwanowski wspomniał historie bitwy o Kahlenberg, którą wraz z podziękowaniami uzupełnił Ks. Krekora.

C. S.

Fot.