Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Wiedeński występ zespołu "Śląsk", w pełnym składzie, jest niewątpliwie największym tegorocznym wydarzeniem na tutejszej polonijnej scenie.
Używamy świadomie określenia "polonijna scena", bowiem do tej pory żadna z organizacji nie podjęła się tak ambitnego zadania, jakim jest stworzenie możliwości zaprezentowania zespołu światowej sławy, którego historia liczy juz 60 lat.

Podkreślamy w tym miejscu wiodącą role kol. red. Renaty Olczykowski, która od początku była nie tylko inicjatorką, ale także siłą napędową w realizacji tego projektu.

Wiedeń, jak powszechnie wiadomo, nie jest łatwym terenem, jeśli chodzi o szeroką prezentację przedsięwzięć kulturalnych; pod względem atrakcyjności i wielobarwności projektów i wydarzeń, zwłaszcza na scenie muzycznej, znajduje się w czołówce światowej. Dlatego tym mocniej podkreślamy zaangażowanie i idealizm Renaty, która bez udziału jakiejkolwiek profesjonalnej agencji, zmobilizowała wolontariuszy z redakcji "polonia-nova" oraz Teamu stowarzyszenia "I love Polen" wspomagających realizację całego przedsięwzięcia.

Po raz pierwszy w historii polonijnych wydarzeń kulturalnych na dużą skale, dane było nam ujrzeć na scenie przedstawicielki dwóch generacji polonijnej zbiorowości: Melanie Olczykowski (wykształconą tancerkę i świetnie zapowiadającą się prezentatorkę), córkę Renaty, z wdziękiem prowadząca konferansjerkę, oraz mamę Renatę, która na zakończenie w serdecznych słowach podziękowała zarówno artystom, jak i publiczności za udział w tym niezapomnianym wieczorze. Fakt obecności na scenie obu pań jest przykładem, jak ważnego, rodzinnego przekazu polskiej tradycji dzieciom urodzonym i wychowanym na terenie Austrii.

Zespołowi "Śląsk" życzymy wielu dalszych sukcesów w promowaniu rodzimej kultury pozostając z nadzieja na kolejne spotkanie w Wiedniu. Elżbieta Maleszewska-Orłowski


Fot. Michelle Paluch