Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Spośród 36 członków klubu wyłoniony został 7-osobowy zarząd. Intencją członków klubu jest m.in. realizacja i rozwinięcie sportowych idei i wizji kapitana Michała Gąsiorowicza dotyczące promocji żeglarstwa polonijnego, kontynuacja zainicjowanych przez niego Światowych Polonijnych Mistrzostw w Żeglarstwie, udział w Letnich Światowych Igrzyskach Polonijnych, prowadzenie zajęć szkoleniowych na Dunaju, udział w regatach i rejsach, popularyzacja żeglarstwa wśród Polonii. Zebranie poprzedziła fascynująca relacja kapitana Janka Krukowskiego z jego 5-cio letniego rejsu dookoła świata.

Zarządowi życzymy wielu sukcesów w podjętej działalności, kierując zarazem zainteresowanych żeglarstwem na stronę internetowa: www.polskiklub.at

E.M-O

Fot. Archiwum Adam Kiss-Orski